Engineeer Khabar

Fast Track(Khokana-Nijgadh) द्रुत मार्ग (खोकना-निजगढ)

Fast Track /द्रुत मार्ग (खोकना-निजगढ)
लम्बाइ = लम्बाइ ७२.५ कि मि पहिले ७६.२कि मि
चौडाइ= पहाडि भुभाग २५मि/समथर भुभाग २७ मि
पुल सख्या= ८७ (बिशेष किसिमको १६ / अन्य ७१)
सुरुङ = ३ वटा (३.३५ किमि/१.६३किमि/१.४किमि)
ट्राभल टाइम = १ घण्टा २ मिनेट

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.